Két đựng tiền 8 ngăn Antech RT335

  • Khóa két 2 tùy chọn: Xung điện & khóa trong

 

  • Cấu trúc vỏ thép chắc chắn

 

  • 4 ngăn tiền giấy, 5 ô tiền xu

 

  • Kích thước (mm): 335 (W) x 368 (L) x 80 (H)

Chia sẻ bài viết
  • Thông số kỹ thuật

  • Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng

  • Cảm ơn đánh giá về sản phẩm của quý khách hàng